Icon

Evo-Lock
Zajištění nákladu profesionálů:
Rychlé. Jednoduché. Bez nehod.

EVO LOCK je systém napínacích popruhů s certifikací TÜV v plošinových nákladních automobilech a návěsech, který umožňuje jednoduché zajištění nákladu ze země. Investice pro vyšší produktivitu a bezpečnost!

Více informací
Již jste viděli?

Naše přepravní boxy na míru!

Icon

Výhody pro řidiče kamionů

 • Zajištění nákladu ze země s minimální námahou
 • Napínací popruh – vždy po ruce – vždy v pořádku
 • Žádné zdlouhavé lezení nahoru a dolů
 • Až o 70 % rychlejší zajištění nákladu
 • Zaručuje řádné upevnění nákladu
Icon

Výhody pro speditéry

 • Značná úspora času při nakládce a vykládce
 • Díky tomu snížení nákladů a zvýšení obratu
 • Méně pracovních úrazů – vyšší ochrana zaměstnanců
 • Méně nehod s nákladem díky správnému upevnění
 • Rychlá amortizace a certifikace TÜV
EVO LOCK

Tak se dnes zajišťuje náklad

Spolehlivé zajištění nákladu je vyžadováno zákonem ve všech oblastech a má zásadní význam. Pokud vaše kusové zboží není během přepravy dostatečně zajištěno, může kromě poškození nákladu a nákladního vozidla dojít i ke zranění osob, což může mít vážné následky.

Systém zajištění nákladu EVO LOCK je mimořádně uživatelsky přívětivým řešením pro řidiče nákladních vozidel a speditéry, aby mohli naložit náklad s minimálním úsilím. Tento systém napínacích popruhů byl speciálně vyvinut pro přepravu kusového zboží v návěsech a plošinových vozidlech. Řidiči nákladních vozidel již nemusí vylézat na ložnou plochu, aby položili popruhy, ale popruhy jsou vždy po ruce a umožňují tak až o 70 % rychlejší zajištění nákladu ze země.

Inteligentní zajištění nákladu – potěší podnikatele – motivuje řidiče!

EVO LOCK

Geniální pomůcka pro účinné zajištění nákladu

Jednoduchá montáž pomocí šroubovacích svorek

Podle délky návěsu je systém EVO LOCK trvale namontován podél spodní strany střechy bez dalších nástaveb vozidla. Nejsou nutné žádné dodatečné nástavby vozidla. Počet prvků EVO LOCK lze libovolně zvolit a také jej kdykoli rozšířit

Vždy po ruce

Napínací popř. upevňovací popruhy s šířkou 50 mm nyní vedou nad nákladovým prostorem rovnoběžně s lištami EVO LOCK a jsou vedeny dolů pod úhlem 90° pomocí 2 vodicích prvků vlevo a vpravo. Napínací popruhy tak jsou vždy po ruce na svém místě a navíc zůstávají čisté a suché! Odpadá navíjení a ukládání popruhů a nákladový prostor zůstává vždy volně přístupný pro bezproblémovou nakládku a vykládku.

Flexibilní umístění

Popruhy jsou připojeny pomocí vodicích prvků – pomocí lana – k mechanismu navíjení a odvíjení EVO LOCK, který je chráněn uvnitř lišt EVO LOCK. Napínací popruhy tak lze flexibilně vytáhnout do požadované polohy a po uvolnění ráčen se nezávisle vrací do výchozí polohy 90° pro další náklad.

Vyvinuto pro přepravu kusového zboží

Systém EVO LOCK byl vyvinut speciálně pro přepravu kusového zboží pomocí plošinových vozidel a návěsů a zajišťuje výrazně rychlejší a jednodušší upevnění nákladu bez rizika nehod – bez ohledu na tvar přepravovaného zboží nebo na to, jak je náklad vysoký, široký nebo objemný. Napínací popruhy jsou vždy přístupné ze země, zůstávají flexibilně polohovatelné a umožňují také diagonální přivázání.

Minimalizace rizika nehod

Díky napínacím popruhům, které jsou vždy připraveny k použití a lze je ze země bez námahy vytáhnout do požadované polohy pro použití, odpadá nutnost riskantní práce na ložné ploše s rizikem nehody. Se systémem EVO LOCK pro zpětné vracení napínacích popruhů zvládnete zajištění nákladu bez nebezpečí a budou splněny vysoké nároky na bezpečnost osob a nákladu.

Maximalizace efektivity a výnosů

Systém EVO LOCK zajišťuje až o 20 minut rychlejší zajištění nákladu a prodlužuje tak dobu jízdy v rámci povolené doby jízdy. Při 3 nakládkách a vykládkách denně to znamená úsporu času 1 hodina denně x 200 pracovních dnů, což je 200 hodin ročně * 30 € za pracovní hodinu, což znamená úsporu nákladů 6 000,- € ročně.

Proč zajištění nákladu?

Právní základ pro zajištění nákladu

Chyba při zajišťování nákladu není banální přestupek! Za správné zajištění přepravovaného zboží jsou proto odpovědné všechny osoby podílející se na přepravě zboží. Od osoby provádějící nakládku přes řidiče až po majitele vozidla. Řidič a osoby provádějící nakládku odpovídají za správné zajištění. Majitel vozidla, zpravidla také majitel firmy, musí řidiči poskytnout nezbytné pomůcky pro zajištění nákladu, jako jsou napínací popruhy, zajišťovací nosníky, vycpávky nebo protiskluzové rohože. Řádný stav tohoto příslušenství pro zajištění nákladu musí být pravidelně kontrolován znalcem.

„Právě zde se uplatňuje náš inovativní, patentovaný a TÜV testovaný systém zajištění nákladu EVO LOCK. Díky našemu zatahovacímu systému napínacích popruhů zvládnete zajištění nákladu bez nebezpečí a budou splněny vysoké nároky na bezpečnost osob a nákladu.“

Nedostatek času, špatné vybavení, chybějící znalosti: Až příliš často se řemeslníci nebo řidiči spedičních firem vydávají na silnici s nedostatečně upevněným nákladem. To je neodpovědné a speditéry, dopravní společnosti a lodní průmysl to stojí miliony eur ročně. Zákonem předepsané zajištění nákladu stojí mnoho času a sil a je náchylné k nehodám. Čtvrtina všech nehod v těžké nákladní dopravě je způsobena chybným zajištěním, což bohužel pravidelně potvrzují zprávy v tisku. Potom se píše: „Plně naložený plošinový nákladní automobil se v důsledku nepřiměřené rychlosti převrátil na dálničním nájezdu, náklad se rozsypal na dálnici a následně způsobil havárii 2 osobních vozidel se zraněním osob“. My, vývojáři systému EVO LOCK, pocházíme z oboru balení a nakládání a již desítky let rozumíme oboru dopravy a jeho požadavkům.

Rakousko: „Základ povinnosti nakládajících osob, zajištění nákladu, je v Rakousku stanoven zákonem o silničním provozu § 22 StVO. Od roku 1982 je za bezpečné naložení a zajištění přepravovaného zboží kromě řidiče odpovědná také nakládající osoba.“

Německo: „V StVO pro Německo je uvedeno: Zajištění přepravovaného zboží musí být provedeno v souladu s uznávanými pravidly techniky tak, aby nemohlo dojít k jeho sklouznutí, převrácení, převrácení dozadu a dopředu, pádu nebo vzniku hluku, kterému se lze vyhnout, a to ani při nouzovém brzdění nebo úhybném manévru (§ 22). Kromě uznávaných pravidel techniky platí kromě směrnic Svazu německých inženýrů (VDI) a předpisů o prevenci úrazů i mezinárodně platné normy, jako je DIN EN 12195-1, podle níž se v celé Evropě jednotně počítají upevňovací síly. Ten, kdo tyto předpisy dodržuje, může být v klidu i při cestách do jiných evropských zemí.“

Správné školení řidičů a nakládajících osob
Dopravci a podnikatelé musí rovněž proškolit své řidiče a nakládající osoby v oblasti správného zajištění přepravovaného zboží. Zajišťují si tak vysokou míru právní jistoty, pokud jde o samotné zajištění, a zaměstnanci jsou o této důležité problematice informováni.

Další školení každých 5 let
Od roku 2014 musí řidiči v nákladní dopravě v Německu podle zákona o kvalifikaci řidičů z povolání nejméně jednou za pět let absolvovat kvalifikované doškolení.

Přepravujte pouze náklad v bezvadném stavu.
Ať už s použitím napínacího popruhu se svěrným zámkem, napínacím zámkem nebo jiné pomůcky: Majitelé vozidel a řidiči jsou odpovědní nejen za správné zajištění, ale náklad musí být také v bezvadném stavu. Kapaliny nebo náklad s malými díly nesmí unikat a nesmí se používat netěsné nebo poškozené nádoby. Pokud policie při kontrole zjistí nedostatky v zajištění, může být pokračování jízdy zakázáno. Při nedostatečném zajištění hrozí odpovědným osobám pokuta. V případě zranění osob kvůli nedostatečně zajištěnému nákladu mohou být dokonce obviněni z trestného činu s pokutou nebo odnětím svobody.

Úspora nákladů se systémem zajištění nákladu Evo Lock

Náklad za den Časová úspora hodin/den Ø náklady na nákladní automobil
Měsíční úspora
1 náklad 0,4h 24 € 528 €
2 náklady 0,8h 48 € 1.056 €
3 náklady 1,2h 72 € 1.584 €

Doba amortizace

1 náklad za den po 14 měsících
2 náklady za den po 7 měsících
3 náklady za den po 5 měsících
Do výpočtu se nezahrnuje:
 • Nemocenská kvůli pracovním úrazům a s tím spojené prostoje nákladních vozidel
 • Menší opotřebení řemene vlivem vlhkosti, nečistot, mrazu a krádeže
 • Odpadnutí nákladů na ochranu hran
 • Žádné pokuty za nesprávné zajištění nákladu

Bezpečnost osob a zboží.

Investujte do maximální bezpečnosti a přizpůsobte svá nákladní vozidla nejnovějšímu stavu techniky zajištění nákladu. Produktové video
Icon

Výhody pro řidiče kamionů

 • Zajištění nákladu ze země s minimální námahou
 • Žádné únavné vylézání na ložnou plochu
 • Napínací popruhy není nutné znovu nastavovat
 • Vždy po ruce a v perfektní poloze
 • Popruhy zůstávají vždy čisté a suché
 • Překroucení popruhů již není možné
 • Odpadá otravné navíjení a ukládání popruhů
 • Nakládací plocha zůstává uklizená a volně přístupná
 • Je jedno, kde a jak vysoko se náklad nachází, napínací popruh přes něj sklouzne
 • Až o 70 % rychlejší zajištění nákladu
 • Zaručuje řádné upevnění nákladu
Icon

Výhody pro speditéry

 • Značná úspora času při nakládce a vykládce
 • Kratší doba nakládky umožňuje delší dobu jízdy
 • Díky tomu snížení nákladů a zvýšení obratu
 • Není třeba vylézat na přívěs nebo náklad
 • (Tím) větší bezpečnost a méně pracovních úrazů
 • Méně nehod s nákladem díky správnému upevnění
 • Rychlá amortizace
 • Testováno dle TÜV
 • Jednoduchá montáž na střechu návěsu nebo plošinovou nástavbu
 • Nejsou nutné žádné dodatečné nástavby vozidla
 • Počet systémů lze libovolně rozšiřovat
 • Jednoduchý a masivní systém, málo náchylný k chybám
 • Motivace zaměstnanců díky modernímu vybavení
 • Moderní vozový park zlepšuje image
 • To přináší výhody při hledání zaměstnanců
 • Řádné zajištění nákladu díky jednoduché manipulaci
Chcete EVO LOCK vyzkoušet a otestovat naživo?

Žádný problém, objednejte si osobní a bezplatnou prezentaci!

Zavolejte nám!

+43 (0)7583 50019

Děkujeme!

Obdrželi jsme vaši poptávku. Děkujeme za váš zájem, ozveme se vám.

Omlouváme se!

Došlo k chybě! Zkuste to prosím později